Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

Publius Iuventius Celsus filius

KLIENCI INDYWIDUALNI

Kancelaria Adwokacka Tomasz Bizoń świadczy kompleksowe usługi zarówno na rzecz dużych podmiotów gospodarczych (spółek, fundacji, spółdzielni), jak również małych i średnich przedsiębiorstw.

Preferowana przez Kancelarię Adwokacką praktyka obejmuje prowadzenie spraw o:

 • rozwód i podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
 • alimenty, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  ustalenie kontaktów;
 • stwierdzenie nabycia spadku i podział majątku spadkowego;
 • zapis, zachowek, sprawy dotyczące ważności testamentu;
 • zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie
  nieruchomości;
 • odszkodowania, zadośćuczynienia i rentę po wypadkach
  komunikacyjnych;
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z innych tytułów;
 • naruszenie posiadania, ustanowienie drogi koniecznej;
 • zapłatę, egzekwowanie wierzytelności, naruszenie
  dóbr osobistych;
 • zwrot dawnej własności, odszkodowania za wywłaszczenia
  nieruchomości;
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, upadłość
  konsumencką;
 • obrona w sprawach karnych oraz występowanie jako
  pełnomocnik pokrzywdzonego;
 • zniesławienie, zniewagę, naruszenie nietykalności cielesnej.

W przypadku osób o niskich dochodach Kancelaria Adwokacka świadczy
bezpłatną pomoc w zwolnieniu strony od kosztów sądowych oraz ustanowieniu dla niej adwokata z urzędu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie.

Kancelaria Adwokacka świadczy również kompleksową pomoc prawną
w innych sprawach z zakresu szeroko rozumianego:

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Bizoń

Darmowy licznik odwiedzin

odwiedzin