Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne

Publius Iuventius Celsus filius

WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy oraz
koniecznego nakładu pracy i jest każdorazowo uzgadniana z Klientem.
Podstawę do jej ustalenia stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.0.1800).

Stawki podstawowe za reprezentowanie w sprawach o zapłatę, zależnie od spornej kwoty:

Orientacyjne wynagrodzenie Kancelarii
w przykładowych sprawach

  • 1)    do 10 000 zł : 2.500 zł + VAT;
  • 2)    powyżej 10 000 zł do 50 000 zł: 3.600 zł + VAT;
  • 3)    powyżej 50 000 zł do 200 000 zł:5.400 zł + VAT;
  • 4)    powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł:10.800 zł + VAT;
  • 5)    powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł:15.000 zł + VAT;
  • 6)    powyżej 5 000 000 zł: 25.000 zł + VAT.

Porada Prawna - 200 zł

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty, płatne do czasu zakończenia sprawy. Przy wniesieniu sprawy wymagana jest wpłata zaliczki. W niektórych sprawach możliwe jest ustanowienie dodatkowego wynagrodzenia za pozytywny wynik sprawy. Niedopuszczalne jest natomiast (zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej) zawieranie umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy.

W przypadku osób o niskich dochodach Kancelaria Adwokacka
świadczy bezpłatną pomoc w zwolnieniu strony od kosztów
sądowych oraz ustanowieniu dla niej adwokata z urzędu.
Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze
telefoniczne umówienie się na spotkanie.

Kancelaria poświęca część swojego czasu pracy i potencjału na działania o charakterze pro publico bono. Zlecenia takie wykonywane są najczęściej na rzecz osób najuboższych oraz podmiotów instytucjonalnych.

© 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Bizoń

Darmowy licznik odwiedzin

odwiedzin